środa, 3 stycznia 2018

Czy kredyt i pożyczka oznaczają to samo?

Wydawać by się mogło, że kredyt i pożyczka to właściwie to samo. Używamy obu tych pojęć zamiennie w codziennym życiu, a często nie zastanawiamy się nad konsekwencjami tego typu zadłużeń nawet w momencie ich przyjmowania. Okazuje się jednak, że owe konsekwencje przedstawiają się w obu przypadkach zupełnie odmiennie.


Kredyt


Przede wszystkim warto żebyśmy wiedzieli, iż kredyt może być nam udzielony jedynie przez uprawnione do zawierania takiej transakcji banki. Wynika to z ustawy o prawie bankowym, która mówi, że kredytodawcą w naszym kraju mogą być wyłącznie banki. Nie możemy z tego też powodu otrzymać kredytu od innego typu instytucji finansowych czy od osób prywatnych, ponieważ doszłoby w takim przypadku do złamania prawa.

Drugą istotną kwestią jest zasada mówiąca, że kredyt może być udzielony jedynie na ściśle określony cel. Gdyby zdarzyło się nam, że pieniądze otrzymane z banku w formie kredytu przeznaczylibyśmy na inne cele, wówczas bank miałby prawo żądać od nas natychmiastowego zwrotu wszystkich zaciągniętych środków. Warto pamiętać również o tym, że nie otrzymamy w żadnym wypadku kredytu bezodsetkowego i pozbawionego określonych prowizji. Zasady tego typu opłat kredytowych muszą być zapisane w umowie dotyczącej zaciąganego kredytu. Jeżeli już spełnimy wszelkie wymogi kredytowe (zdolność kredytowa), wtedy będziemy mogli otrzymać pieniądze, jednak będą one mogły być przekazane wyłącznie na konto bankowe, nie można otrzymać kredytu chociażby w formie gotówkowej.


Pożyczka


Umowa pożyczkowa różni się w swoich konsekwencjach znacznie od kredytu. Wynika to przede wszystkim z tego, że podlega ona jedynie zasadom prawa cywilnego.
Przy niewielkich kwotach pożyczkodawca nie ma nawet obowiązku sporządzania pisemnej umowy, można ją zawrzeć słownie. Do udzielania pożyczek są poza tym zobligowane nie tylko banki – może jej udzielić właściwie każdy, kto posiada własne środki finansowe - zarówno osoby fizyczne, jak i wszelkie instytucje.

Otrzymując pożyczkę nie musimy obawiać się również trudnych do spełnienia wymogów – najczęściej jedynym warunkiem jej otrzymania jest - ukazanie pożyczkodawcy dowodu osobistego. Pożyczka nie musi być również objęta żadnymi prowizjami czy odsetkami, jednak oczywiście takie sytuacje należą do rzadkości. Pożyczone środki finansowe możemy otrzymać na wiele różnorodnych sposobów, w tym w formie gotówkowej, co również znacznie różni pożyczkę od kredytu.

Można by pomyśleć, że liczne zalety pożyczki sprawiają, iż jest ona idealnym rozwiązaniem dla osób potrzebujących szybkiego zastrzyku gotówki. Okazuje się jednak, że umowy pożyczkowe są zazwyczaj objęte wieloma prowizjami z których nieuważny klient nie zawsze zdaje sobie sprawę. Warto zatem przed zawarciem umowy pożyczkowej przeanalizować dokładnie wszelkie zasady na jakiej pożyczka jest nam udzielona i w miarę możliwości jak najszybciej dokonać zwrotu otrzymanych środków.


0 komentarze:

Prześlij komentarz